Ekmek Tarifesi 01.01.2023 tarihinde uygulamaya alınmak üzere İTO Meclisi Tarafından onaylandı.

İstanbul Fırıncısının artan maliyetleri sebebiyle Ağustos 2022' de talep ettiği 200 Gr. - 5.00 TL. / KG fiyatı 25,00 TL.'lik Ekmek Fiyat Tarifesi 22.12.2022 tarihinde yapılan İTO Meclisinde görüşülerek onaylanmıştır. Uygulama tarihi için ise 01.01.2023 tarihi ilan edilmiştir. 

İstanbul Fırıncısı yeni yıl itibariyle uygulamaya alınan fiyat tarifesinin çoktan hükmünü kaybettiğini maliyetlerin enflasyon karşısında hızlı artış gösterdiğini ifade ederek yeni fiyat çalışmalarının başlatılması için; 

200 GR - 6,00 TL / KG fiyatı 30,00 TL.'lik yeni talep dilekçelerini İTO yönetimini sunulmak üzere teslim etmiş ve hızlıca talep ettikleri fiyatın uygulamaya alınmasını beklemektedir.