Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz TMO İstanbul Şube Müdürü ile Görüşme yaparak Devlet Destekli buğday ve un fiyatlarını görüştü.

Başkanımız Av. Çetin KEÇELİ, Yönetim Kurulu üyelerimiz M.Bahattin AKGÜL ve Yavuz DEMİRKOL TMO İstanbul Şube Müdürü Sayın İsmail BÜTÜN ile bir araya gelerek Devlet Destekli buğday ve un fiyatlarını görüştü.

Yapılan görüşmede; Fırıncı Meslektaşlarımızın Devlet Destekli un alımında yaşadığı sıkıntıları ve un değirmenlerinin bu unu yok saymalarını, neticede un temininde Fırıncı Esnafının zorlandığını dile getirdiler.

TMO Şube Müdürü Mayıs ayına kadar fiili işlenen unun tamamının karşılığı olan buğdayın değirmenlere verileceğini ifade etti.

Sendika Yönetimi olarak, Devlet destekli un temini konusunda yaşadığımız sıkıntının önlenmesi için önceliği Ekmek Fırınlarına verilmesinin elzem olduğunu, gerekirse sadece Ekmek Fırınlarına Devlet Unu Tahsisi yapılmasını talep ettik.

Konuyu Genel Müdürlüğe taşıyacaklarını ilettiler.

Bilgilerinize sunulur.

Yönetim Kurulu