İstanbul Fırıncısının beklediği Fiyat Açıklaması 11.11.2021 tarihinde İTO ve İFO tarafından açıklandı.

İstanbul Fırıncısı 2021 yılı Nisan Ayı itibariyle 220 Gr Ekmeğini 2,00 TL.' den satışa sunmaya başlamıştı. Dünyada yaşanan Ekonomik kriz ve dalgalanma Ülkemizi de etkisi altına almıştır.  İşletme maliyetlerinin hızla artması ve en önemli girdimiz UN' a gelen zamlar neticesinde oluşan maliyet artışlarımız yeni bir fiyat talebinin oluşturulmasına neden olmuştur. Konuyla ilgili Sektöre hizmet eden meslektaşların yaz aylarında oluşan talepleri Kasım ayı itibariyle görüşüldü ve başta İTO Meclisi ve İFO Yönetiminin kararı ve Birliğin onayı ile geçilmiştir.

İTO Meclisi 11.11.2021 tarihinde yaptığı Meclis toplantısında Ekmek Fiyatını görüşerek onaylamış ve uygulamaya geçilmiştir.

İFO Yönetim Kurulunun 07.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Ekmek Fiyatı 15.11.2021 tarihli Esnaf Birliği kararı ile onaylandı ve uygulamaya geçildi. Kararlar neticesinde İstanbulda 230 Gr. Ekmek 2,50 TL.'ye satışa sunulmaya başlandı.  

Ekmek Fiyat Komisyonunda da görüşülen Ekmek Fiyatı Bakanlık ve Valilik görüşüne sunuldu. 


Alınan Karara göre 12.11.2021 tarihinden itibaren 230 Gr Ekmek 2,50 TL.' ye satışa sunulacaktır.

Meslektaşlarımızın bağlı bulundukları Odalardan Ekmek Ücret Tarifelerini alarak Tüketicinin görebileceği şekilde işletmelerinde bulundurmaları gereklidir.

bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,


İndirilecek dosyalar