EKMEK SANAYİİ İŞVERENLER SENDİKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ ndan

 Tarih : 29.06.2018

Sendikalar Kanunu Hükümlerine göre Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’ nın Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve Organ Seçimlerini yapmak üzere birinci toplantı 14.07.2018 Cumartesi günü saat: 10.00-14.00 arasında çoğunluk aranmak kaydı ile Sendikamız merkezinde (İstiklal Cad. Mısır Apt. No: 163 K:3 D:11 Beyoğlu – İST. adresinde) yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 21.07.2018 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın Rize Vakfı Lokalinde ( Büyükdere Mah. Çayırbaşı Cad. No:34 Sarıyer-İST.) Genel Kurul Toplantısı ve 10.00 – 14.00 saatlerinde Organ Seçimleri 14.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Seçime ve Genel Kurulumuza katılacak şahıs üyelerimiz kimlikleriyle, şirket olan üyelerimizinse noter tasdikli şirket yetki belgeleri (imza sirküleri) asıllarıyla oy kullanabileceği bu konuda kongrede sorun yaşamamak adına hassasiyet gösterilmesi önemle duyurulur.
Toplantıya iştiraklerinizi rica ederiz.                                                                              
                                                                                                                                             Saygılarımla,
                                                                                                                                             Muharrem KEÇELİ
                                                                                                                                             Genel Başkan
1-   Sendika Genel Kurulu’nun aşağıdaki şekliyle tespitine;
1-        Açılış ve Yoklama
2-        Başkanlık Divanının Seçimi ve Saygı Duruşu
3-        Sayım Döküm Üyelerinin Seçimi
4-        2015 – 2016 – 2017 – 2018 Yılları Faaliyet Raporu, Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun okunup görüşülmesi
5-        Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Diğer Kurulların ibrası
6-        Bakanlık Tarafından Talep edilen Tüzük değişiklikleri (6356 Sayılı Kanuna uyumlu hale getirilmesi)
7-        Tahmini Bütçenin Okunması (2019-2020-2021-2022 karar altına alınması)
8-        Üst Kuruluş Kurucusu olma, Üst Kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme, Uluslarası Kuruluşun kurucusu olma, uluslar arası kurululara üye olma veya üyelikten çekilme konularının görülmesi,
9-        Gerekli görülen yerlerde (il ve ilçelerde) Şube açma, birleştirme ve kapama ile Temsilciliklerin açılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na tüzükte belirtilen esaslar doğrultusunda yetki verme,
10-    Sendikamızın mülkü olan dairenin Satılmaması, Bağışlanmaması, Kiraya verilmemesi ve herhangi bir sebeple hiçbir kurum ve kuruluşa Teminat, İpotek ve Rehin gösterilmemesi konusunun karara bağlanması, alınan bu karar doğrultusunda tapuya şerh konulmasına, (Herhangi bir tasarrufta bulunulacaksa; Sendika üyelerinin eksiksiz tümü tarafından noterden, muvafakat ettiklerine dair beyanlarının olmasına) alınan bu kararın tüzüğümüze ilave edilmesine,
11-    Organlara Seçilecek Aday Başvuruları,
-          1 Başkan
-          8 Yönetim Kurulu Asil Üyesi – 8 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
-          3 Denetleme Kurulu Asil Üyesi – 3 Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
-          5 Disiplin Kurulu Asil Üyesi – 5 Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
-          5 Danışma Kurulu Üyesi
12-    Organ Seçimleri
 
Karar verilmiştir.