YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Tarih: 21.06.2022

Sendikamızın olağan Genel Kurul Toplantısı; Sendikalar Kanunu ve Tüzüğümüzün 12. maddesi hükümlerine göre aşağıdaki gündemi görüşmek ve Organ Seçimleri yapmak üzere toplanacaktır.

Buna göre Genel Kurul’un birinci toplantısının 09.07.2022 cumartesi günü saat: 11.00 – 14.00 saatleri arasında çoğunluk aranmak kaydı ile Sendikamızın İstiklal Cad. Mısır Apt. No: 163 K: 3 D: 11 Beyoğlu-İST. adresindeki merkezimizde, o gün çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 16.07.2022 Cumartesi günü ARMONİA BOSPHORUS DAVET SALONU - Büyükdere Mah. Çayırbaşı Cad. No: 34 Sarıyer – İST. adresinde çoğunluk aranmaksızın saat : 11.00 – 14.00 saatlerinde yapılacaktır. Organ seçimlerimizde aynı gün (16.07.2022 cumartesi) ve aynı yerde saat: 14.00 – 16.00 arasında yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza ve Organ Seçimlerine katılacak Şahıs (Özel Kişilerin) üyelerimizin kimlikleriyle, Şirket (Tüzel Kişilerin) üyelerimizin  de noter tasdikli şirket yetki belgeleri (imza sirküsü) asılları ve kimlikleriyle oy kullanabileceklerini bu konuda kongrede sorun yaşamamak adına üyelerimizin hassasiyet göstermesini aksi takdirde oy kullanamayacaklarını ilan ederiz.

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Olağan Genel Kurulu Toplantısı Gündeminin aşağıdaki şekliyle tespitine;

1 – Açılış ve Yoklama

2 – Başkanlık Divanının Seçimi ve Saygı Duruşu

3 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 Yılları Faaliyet Raporu – Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’ nun okunup görüşülmesi

4 – Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Diğer Kurulların ayrı ayrı ibrası,

5 – Bakanlık tarafından talep edilen tüzük değişiklikleri (6356 Sayılı Kanuna Uygun Hale Getirilmesi)

6 – Tahmini Bütçenin Okunması (2023 – 2024 – 2025 - 2026 Yılları)

7 – Gerekli görülen yerlerde Şube ve Temsilcilik açılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026 yılları Sendika Üye Aidatlarının (Aylık/Yıllık) tespit edilmesi ve karara bağlanması

9 – Organlara Seçilecek Aday Başvuruları,

-       1 BAŞKAN

-       8 YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ        - 9 YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

-       3 DENETLEME KURULU ASİL ÜYESİ  - 3 DENETLEME KURULU YESEK ÜYESİ

-       5 DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYESİ          - 5 DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYESİ

-       5 DANIŞMA KURULU ÜYESİ

10 – Organ Seçimleri olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Av. Çetin KEÇELİ

Genel Başkan

Üyelerimizin Bilgisine Üye Listemiz, Faaliyet Raporumuz, Hesap Raporları, Denetleme Kurulu Raporları ve Tahmini Bütçeye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

Genel Kurulumuza Katılacak Üye Listemize : www.ekmekissendikasi.org.tr/sayfa.php?url=genel-kurul-uye-listesi-2022

2018 - 2022 Yılları Faaliyet Raporuna : www.ekmekissendikasi.org.tr/assets/file/2022-faaliyet-raporu-son.pdf 

Hesap Raporuna: www.ekmekissendikasi.org.tr/sayfa.php?url=2018-2021-yillar-gelir-gider-raporu

Demetleme Kurulu Raporuna: www.ekmekissendikasi.org.tr/sayfa.php?url=2018---2021-denetim-kurulu-rapor

Tahmini Bütçe Raporuna: www.ekmekissendikasi.org.tr/sayfa.php?url=2023-2026-tahmini-butce