FIRINCILARIMIZIN KDV ALACAKLARI SEKTÖRÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ SORUNLARI ARASINDA YER ALMAKTADIR. KONUYLA İLGİLİ SENDİKAMIZ; OLUŞAN ALACAKLARIMIZIN TAHSİLİ veya MAHSUPLAŞTIRILMASINI (SGK ÖDEMELRİMİZ, STOPAJ ÖDEMELERİMİZ VS.) KOLAYLAŞTIRACAK BİR YÖNETMELİK ÇIKARILMASINI BAKANLIKLARDAN TALEP ETMİŞTİR.

Tarih   : 20.05.2020

                                                                                           Sayı     : 2020 –  49

T. C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI ’na

ÇANKAYA – ANKARA       

                                                          

Sektörümüz içinde bulunduğumuz pandemi  (COVID-19) süreci ile birlikte her sektörde olduğu gibi bazı sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dahi çalışmalarımız devam etmiştir.  Zorlu süreç beraberinde maliyetlerimizi direkt etkileyen sorunlar oluşturmuştur. Üretimdeki arz talep dengesizliği, tesislerimizin daha hijyen hale getirilmesi, genelge ile sokak satışları yapmak zorunda kalmamız, ekipmanlarımızın revüzyonu ve yenilenmesi gibi etkenler sebebiyle büyük maddi problemler yaşamaktayız. Ticari kaygıları bir tarafa bırakıp işyerlerimizin ayakta kalması için büyük bir gayret ve özveride bulunuyoruz. Mevcut sermayelerimiz ile artan maliyetlerimizi karşılamamız artık mümkün görünmüyor.

Ekmek ve Unlu mamul işleriyle meşgul olan meslektaşlarımız bazı yasa ve mevzuatlara takıldığı için her yıl oluşan KDV alacaklarını tahsil edememekte yada mahsuplaştıramamaktadır.

Bilindiği gibi ağırlıkta ürettiğimiz ekmekte, satışta % 1 KDV alınmakta aynı zamanda ekmeğin en büyük ham maddesi Un’ da da KDV % 1 oranındadır. Bunun yanında maya, yakıt, enerji, tuz, elektrik ve su gibi girdilerde ise KDV oranı % 8 ve üzeridir. Yıllarca satıştaki KDV oranının düşüklüğünden üyelerimizin Maliye Bakanlığından KDV alacakları birikmiş ve bunları belli bir oranın altında olduğu için (her yıl değişen) iade olarak alamamaktadırlar.

Yürürlükte bulunan 3065 sayılı KDV kanunu ve 99 Seri No’lu KDV genel tebliği iadenin şekli ve limitini belirlemiştir. Büyük Kombine fırınlar haricinde bu KDV aylık alacakları limiti geçmediği için iade edilmemektedir. Böylelikle meslektaşlarımızın birikmiş alacakları oluşmuştur.

Bakanlığımızdan sektörümüze özel bir yönetmelik çıkarılmasını, oluşan KDV alacaklarımızın işyerlerine iadesi yada “SGK Prim Ödemesi, Gelir Vergisi Ödemesi, Stopaj” gibi ödemelerimize istinaden mahsuplaştırılmasını, sektörümüzün de zorlu süreçte ciddi bir gelir kaybı içersinde olduğu ve bu düzenlemeye her anlamda ihtiyaç duyulduğu,  Tüccar ve Esnaf FIRINCI’ ın bu hususta ivedilikle karar çıkarılmasını beklediğini üyelerimiz adına belirtmek ister, gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz..          

Dağıtım :                                                                                                  Saygılarımızla,

-       T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     Selma ESENLER

-       T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI                                                      Genel Sekreter      

-       T.C. TİCARET BAKANLIĞI