Vizyonumuz (Hedefimiz)

Tüm Türkiye’deki, Ekmek ve Unlu Mamul sektöründe hizmet veren işverenlerin, ortak iktisadi ve sosyal menfaatlerini koruyarak geliştirmek için gerekli tüm kurumsal çalışmaların sosyal paydaşlarla birlikte uzlaşmacı ve yapıcı bir şekilde çözüm yollarına giderek ve gerekli projeleri hayata geçirerek sektöründe kılavuz olabilmektir.
 
MİSYONUMUZ (Amacımız)
 
Kurulu bulunduğu iki nolu İş kolunda (gıda sanayii, ekmek ve her çeşit un ve unlu maddelerden yiyecek yapımı) faaliyet gösteren işverenlerin, başta çalışma hayatını düzenleyen mevzuat ve uygulanması olmak üzere; mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, iş kolunda kurulmuş ve kurulacak olan sanayiin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, Toplu İş Sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, iş kolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.