İstanbul Fırıncısının artan maliyetleri sebebiyle aylar öncesinden talep ettiği 200 Gr. –  6,50 TL / KG Fiyatı 32,50 TL’ lik Ekmek Fiyat Tarifesi 10.08.2023 tarihinde yapılan 11 No’lu İTO Meclis toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

İstanbul Fırıncısı TMO tarafından yapılan tahsis ununun 31.05.2023 tarihinde sona ermesi, asgari ücretin Temmuz 2023 de güncellenmesi ve buna bağlı Toplu İş Sözleşmesi ücretlerine yapılan personel ücret zammı, pazarlama giderlerinde önemli rol oynayan yakıt giderlerinin çok artması sebebiyle uygulamaya alınan fiyat tarifesinin çoktan hükmünü kaybettiğini, maliyetlerin enflasyon karşısında hızlı artış gösterdiğini ifade ederek yeni fiyat çalışmalarının başlatılmasını ve 200 GR – 8,00 TL. / KG Fiyatı 40,00 TL.’lik yeni taleplerini İTO 12 No’lu meslek komitesine iletmiş bulunmaktadırlar. Sektör Temsilcileri konuyla ilgili Ağustos ayında yapmış oldukları toplantıda konuyu karara bağlayıp İTO yönetiminde gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etmişlerdir. Bilgilerinize sunulur.