İstanbul Valisi, İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürü ile Genel Başkanımız Av. Çetin KEÇELİ, Başkan Yardımcımız Abdullah ÇERMAN ve Yönetim Kurulu Sekreterimiz Yavuz DEMİRKOL görüşme yapmıştır. İstanbul Genelinde yapılan "Haksız Fiyat Denetimleri" hakkında bilgiler alınmış ve Fırıncı meslektaşlarımızın talep ve öneri aktarılmıştır.

İstanbul Valiliği' nden talep ettiğimiz randevu sonucu;
Bugün Genel Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımızın katılımı ile İstanbul Valisi başkanlığında, ilgili Vali Yardımcısı, İl Tarım Müdürü ve il Ticaret Müdürüyle ortak bir toplantı yapmış bulunmaktayız.
Toplantıda başta son dönemde Fırınlarda tutulan "Haksız Fiyat Denetim Tutanakları" olmak üzere, pandemi sürecindeki yasaklarda fırıncının özverili çalışmalarını ve sektörün sorunlarını satırbaşları ile dile getirdik ve anlattık.
Sektörümüzün yaşamış olduğu sorunlar konusunda yardımcı olacaklarını ifade ettiler.
Fakat uygulamada olan mevcut tarife konusunda ısrarlı olduklarını, Fiyat Uygulamaları konusunda yapılan denetimlerde KG fiyatı 7.50 TL.' nin üstünde olan ilçeler başta olmak üzere bütün ilçelerde denetimin devam edeceğini açıkça ifade ettiler.
Daha evvel tutulmuş olan tutanaklara yapılan itirazlarında Ankarada İç Ticaret Genel Müdürlügüne gönderildiğini beyan ettiler.
Bilindiği gibi savunmalar
"7244 Sayılı Yasa gereği ;
İç Ticaret Genel Müdürünün Başkanlığında oluşturulacak 13 kişilik Heyet inceleyip, karar verecektir.
Oluşturulan Heyette "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden ve Esnaf ve Sanatkarlar Birliğinden birer üye bulunmaktadır .
Sonuç olarak; savunmalarla ilgili sektörümüzü temsil edecek ilgili kurumlarda görev alan (Odalara ve Borsalar Birliği temsilcisi ve Esnaf ve Sanatkarlar Birliği temsilcisi) yetkililerle görüşüp haklı olduğumuz gerekçelerimizi sunup tekrar, tekrar anlatacağız.
Süreç devam etmektedir.
Üyelerimizden beklediğimiz ve tavsiye edeceğimiz tutum; yaşadığımız bu pandemi süreci ile beraber, ekonomik zorluklarında göz önünde bulundurularak itidalli davranıp yeni bir "Haksız Fiyat Denetim Tutanağına" maruz kalmamaları yönünde olacaktır. Devamında Yeni bir Fiyat Tarifesi onaylanıncaya kadar KG fiyatı 7.50 TL. lik tarifeye azami derecede uymalarıdır.
Bilgilerinize önemle sunar, işlerinizde kolaylıklar dileriz.
Yönetim Kurulu