Un ve Buğday Fiyatlarında yaşanan hızlı artışın önüne geçilmesini talep ettiğimiz yazımızı T.C. Tarım ve Ormana Bakanlığına ilettik.

Pandemi sebebiyle 2020 yılında başlayan ve hala devam eden küresel ekonomik kriz ülkemiz açısından da büyük ticari zorlukları beraberinde getirdi.

2021 yılı başından itibaren buğday ve un fiyatlarının hızlı artışı sektörümüzü önemli ölçüde etkilemiştir. Bu hususta 14.06.2021 tarihli yazımız ile Bakanlığımızı tedbirler alması yönünde bilgilendirmiştik. Konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını piyasadaki hareketlilik sebebiyle iyice hissettik. Geldiğimiz süreçte 2021 Ekim ve Kasım aylarında Un fiyatlarındaki olağan üstü artışlar işletme maliyetlerimizin çok yükselmesine ve ciddi zararlara uğramamıza zemin hazırlamıştır. Döviz kurlarında yaşanan artışlar, buğday rekoltesinin düşüklüğü, bazı kişi ve kurumların buğday stoklamaları gibi sebepler neticesinde günümüz itibariyle Nisan ve Kasım aylarında un fiyatlarına gelen artış % 85 civarındadır. Konuyla ilgili Tarım Bakanlığına tedbirlerin acilen alınması yönünde talebimizi yineledik.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İndirilecek dosyalar